Ethno Port Festival, Poznań, 2019

To festiwal muzyczny z tradycyjną muzyką etniczną. Głównym hasłem opisującym Ethno Port jest słowo „nadzieja”, jak sami o sobie piszą „Rozwiązanie piętrzących się problemów rzeczywiście wydaje się być możliwe tylko wtedy, gdy uda nam się wypracować wspólny plan działania – obrać drogę wykorzystującą potencjał współczesnych technologii uwzględniającą i szanującą kulturową różnorodność.”